Miljø

Vår miljøpolicy

GB-Entreprenør AS er kjent med at vår virksomhet påvirker det ytre miljøet i vårt virke. Dette skjer både direkte i vår egen aktivitet og indirekte via våre leverandører og samarbeidspartnere.

Vi skal derfor jobbe aktivt med å minimere denne påvirkningen, samt påvirke de rundt oss til å bidra mot det samme målet. Vi skal også søke å kontinuerlig forbedre oss, med systematisk og målrettet arbeid.

Vi følger alle pålegg og lover som er gjeldende for vår aktivitet. I tillegg samarbeider vi med Stiftelsen Miljøfyrtårn, som gir oss årlige miljørapporter slik at vi kan identifisere de mest egnede tiltakene som gir oss reduksjon i vår påvirkning.

Vi har hatt et tett samarbeid med GB-entreprenør i lang tid. De siste 12 årene har vi samarbeidet under konseptet Overhallafjøs. GB-entreprenør er et innovativt firma med solide og langsiktige verdier der kunden er i fokus.

Arnt Ove Amdal

Overhalla Betongbygg

Vi har et 20 år langt samarbeid med GB-entreprenør som leverandør til dem. Vi har også vært kunde hos dem, der de har utført betongarbeid ved vårt anlegg på Skogmo. De er løsningsorientert, pålitelig og enkle å forholde seg til. Vi satser på et langvarig og godt samarbeid med dem videre framover.

Arnt Ove Nordahl

Namdal Betong & Plast

Jeg hadde GB-entreprenør til betongarbeider på et fjøstilbygg for melkeku. Jeg opplevde hele byggeprosessen fra planlegging til ferdigstillelse som veldig god og enkel.

Sverre Lilleberre

God dialog gjennom hele prosessen fra tilbudsgrunnlag til ferdigstilling. Kort tjenestevei gjør at samkjøring med andre fag går smidig og etter planen. Samt at Nils har et sterkt ønske om at vi som kunder skal bli fornøyd.

Johan Valskrå

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!