Tor Helge Olsen

Tillbygg fjøs hos Tor Helge Olsen er nå ferdigstilt.Oppføring av tilbygg hos Tor Helge Olsen. Fjøset består av 2 stk flyterenner, ett dobelt liggeareal, ett enkelt liggeareal, forbrett, forsentral samt en vange på forbrettet.