Steinar Pedersen

Tillbygg fjøs hos Steinar Pedersen.

Arbeidet med oppføring av tilbygg fjøs er nå avsluttet.