Karen og Arnstein Røli

Nytt tilbygg grisfjøs.

Betongarbeider er nå ferdigstilt.
Arbeidet med oppføringen av nytt tillbygg hos Karen og Arnstein Rølie er nå ferdigstilt.